Výběrová řízení

Provádíme kompletní výběrové řízení včetně zpracování a zadání inzerce, vyhodnocení přihlášených uchazečů, organizace konkurzu, prověření odborných znalostí, provedení pohovorů a psychodiagnostiky a následné doporučení nejvhodnějších kandidátů.

Vyhledáváme vhodné kandidáty do všech regionů České republiky.

TRY AND HIRE (vyzkoušej a zaměstnej)
Zaměstnanec má krátkodobou smlouvu na dobu určitou (1 měsíc až 1 rok). Po tuto dobu mají obě strany možnost se rozhodnout, zda-li spolu uzavřou smlouvu na dobu neurčitou. Při této metodě Vám nalezneme vhodného uchazeče a budeme se starat, po dobu  určitou (dle smlouvy), o jeho veškerou administrativní agendu. Výhodou tédo metody je úspora Vašeho času a nákladů.

EXECUTIVE SEARCH (cílené oslovení předem vytipovaných odborníků)
Metoda přímého výběru pracovníků se používá při výběru středního / vyššího / top managementu a specializovaných odborníků. Jedná se o cílené oslovení pracovníka působícího na stejné či obdobné pozici u konkurenční společnosti. Tímto výběrem získáte kvalitního zaměstnance, který již nepotřebuje dlouhodobé zaškolování a odbornou přípravu. Diskrétnost je podmínkou úspěšného výsledku v oblasti přímého oslovení a jsme si toho dobře vědomi.

Detailní zpracování popisu hledané pozice:
Pokud nejste rozhodnuti  nebo váháte se sestavením profilu Vámi hledané pracovní pozice, rádi to uděláme za Vás.

Personální diagnostika

Naše agentura Vám nabízí psychodiagnostické metody (testy a dotazníky), které lze kombinovat dle potřeby klienta.

Testové metody:

Bochumského osobnostní dotazník
Dotazník výkonové motivace LMI
Belbinův test týmových rolí
Škála sociální atmosféry v kolektivu
Test kariérových kotev

Ukázky ke stažení:

Psychodiagnostika (PDF)
Profil kandidáta - ukázka (PDF)

Diagnostika managementu

Diagnostika managementu zaměřená na výkonovou motivaci a strukturu osobnosti manažera.

Tuto diagnostiku provádíme zdarma před každým pohovorem (pro střední a vrcholový management).

Prověření jazykových znalostí:

AJ, NJ, FJ

Outplacement

Služba je zpravidla poskytována zaměstnancům, kteří opouštějí firmu z organizačních důvodů.

Kvalitně provedený outplacement posílí pozitivní vnímání společnosti jako zaměstnavatele a je dobrou investicí do budoucnosti. Programy, které se zabývají pomoci propouštěným jsou po finanční kompenzaci vnímány jako jedna z nejdůležitějších podpor pro odcházející.

Nabízíme poradenství včetně praktických doporučení při hledání nového uplatnění na trhu práce. Jedná se o nácvik prezentačních dovedností, přípravu životopisu, motivačního dopisu, zvládnutí pohovoru či orientace na trhu práce.

Součástí je i aktivní pomoc při hledání nového pracovního místa a při mapování aktuálních pracovních příležitostí..

Naše garance

Za vybraného kandidáta, který u Vás nastoupí do pracovního poměru, neseme garanci po celou zákonem stanovenou zkušební dobu. Pokud je s kandidátem pracovní poměr v této době ukončen, bezplatně zajistíme vyhledání nového pracovníka nebo Vám vrátíme adekvátní finanční částku.

Zprostředkování dotací z ESF

Nabízíme poradenství při zpracování žádostí o poskytnutí dotací z ESF.